TAKAISIN
Paras aika tilata luontoselvitys on talvi.
Suomessa paras maastokausi on hyvin lyhyt - huhtikuun puolivälistä juhannukseen.

Erityisesti jos tarvitaan johonkin lajiryhmään erikoistuneen asiantuntijan käyttöä, on selvitys tilattava hyvissä ajoin.

Liito-oravaselvityksiä
voi tehdä
luotettavasti huhtikuun puolivälistä
kesäkuun ensimmäiselle viikolle.
Maaliskuu on usein liian aikaista,
varsinkin jos lunta on paljon.
Sammakkoeläimiä voi etsiä kutupaikoilta korkeintaan kolmen viikon ajan toukokuussa.  
Heinäkuussa voi maastossa tarkkailla päiväperhosia,
sudenkorentoja ja heinäsirkkoja.
   
Luontotyyppejä voi kartoittaa periaatteessa koko lumettoman ajan, lehto- ja suotyyppejä kuitenkin luotettavasti vain kesäkuun alusta yöpakkasiin.
Lepakkojen elinympäristöjä kartoitetaan heinä-elokuussa. Heinäkuun valoisat yöt ovat paras aika. Jo elokuun alussa yöt alkavat
olla liian pimeitä metsäisten alueiden kartoittamiseen
.

Pienten metsä-, pelto- ja vesialueiden
pesimälinnustoselvitys tehdään toukokuusta juhannukseen. Kesäkuun puolivälin jälkeen tehty selvitys ei ole enää luotettava. Jos on syytä epäillä, että alueella on merkitystä muutonaikaiselle linnustolle, selvitys on aloitettava huomattavasti aikaisemmin, viimeistään maaliskuun alussa ja sitä on joissakin tapauksissa jatkettava syysmuuttoon asti.


Kasvillisuutta
 kartoitetaan juhannuksesta syyspakkasiin eli lokakuulle asti. Joinakin vuosina hallat vievät kasvit jo syyskuun lopussa. Ennen juhannusta tehdyt kasvillisuuskartoitukset eivät ole täysin kattavia.

Kääpiä
voi inventoida pysyvään lumipeitteeseen asti.
Sammalia voi kartoittaa koko sulan maan ajan.